วิธี ดาวโหลด เว็บ shareflare.net

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2553

วิธี ดาวโหลดเว็บ shareflare.net

เริ่มจาก Shareflare


Step 1


Step 2


Step 3


Step 4


Last Stepืท่าน เคยโหลดแล้วเป็นยังงี้ไหม ถ้าเป็นเหมือนในภาพ ให้ลองเข้าลิ้งโหลดใหม่ๆเรื่อยๆ เดี๋ยวมันก็จะได้ครับ